Pedagoške rešitve

V tem delovnem paketu se ukvarjamo z vprašanjem kako kombinirano izobraževanje izvajati v praksi. Gre za konkretne aktivnosti učiteljev: kako načrtovati, kako izvajati pouk …

Delo zajema več povezanih faz:

1. Opredelitev elementov kombiniranega izobraževanja in pedagoških ter digitalnih kompetenc učiteljev poklicnih in strokovnih šol za kombinirano izobraževanje

Nastal je dokument »Elements of blended learning and teachers’ pedagogical and digital competences,« ki so ga pripravili univerzitetni partnerji iz vseh treh partnerskih držav. To je bilo prvo izhodišče za razmislek in snovanje nadaljnjih aktivnosti.

Tri zanimivosti iz dokumenta:

 

2. Priprava načrta za usposabljanje učiteljev

Na podlagi izhodiščnega dokumenta ter analize potreb smo opredelili teme za usposabljanje učiteljev. Zbrane so v dokumentu »Traning plan«, ki predstavlja vodilo pri snovanju usposabljanj o kombiniranem izobraževanju. Vsaka od treh držav je izdelala tudi podrobnejši načrt, ki je upošteval posebnosti in potrebe tamkajšnjih učiteljev.

 

3. Usposabljanje učiteljev

Kombinirani pouk je pogosto domena posameznikov, ki jih tovrstno delo navdušuje, razmišljati pa je potrebno tudi o ostalih, ki jim tovrstno poučevanje (še) ni tako blizu. Kombinirano izobraževanje zahteva drugačne kompetence kot klasičen pouk. Razlikuje se že v razmisleku, ki ga učitelji opravijo ob načrtovanju, nadaljuje pa se s konkretno izvedbo, za katero morajo nekateri učitelji izostriti tudi digitalne spretnosti.

Učitelji vseh partnerskih šol se udeležujejo usposabljanja, kjer se učijo o osnovnih pristopih kombiniranega izobraževanja in kjer kombinirano izobraževanje izkusijo tudi na lastni koži.

Uvodna delavnica usposabljanja za slovenske učitelje

Kaj nas čaka?

V letu 2023 bodo učitelji pouk pri nekaterih predmetih pilotno izvedli v kombinirani obliki.
Na podlagi njihove izkušnje bo nastalo evalvacijsko poročilo s smernicami za izvajanje kombiniranega pouka ter zbirka dobrih praks.
V projekt vstopa 8 novih šol iz Slovenije. Tudi tamkajšnji učitelji se bodo udeležili usposabljanja.

Kontakt

 

Darko Mali
vodja projekta
+386 1 5864 218
darko.mali@cpi.si

 

Simona Knavs
+386 1 5864 208
simona.knavs@cpi.si  

 

Mihaela Žveglič
+386 1 5864 235
mihaela.zveglic@cpi.si