Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Iceland Liechtenstein Norway grants

Pedagoške rešitve

V tem delovnem paketu se ukvarjamo z vprašanjem kako kombinirano izobraževanje izvajati v praksi. Gre za konkretne aktivnosti učiteljev: kako načrtovati, kako izvajati pouk …

Delo zajema več povezanih faz:

1. Opredelitev elementov kombiniranega izobraževanja in pedagoških ter digitalnih kompetenc učiteljev poklicnih in strokovnih šol za kombinirano izobraževanje

Nastal je dokument »Opredelitev elementov kombiniranega izobraževanja ter pedagoških in digitalnih kompetenc učiteljev«, ki so ga pripravili univerzitetni partnerji iz vseh treh partnerskih držav. To je bilo prvo izhodišče za razmislek in snovanje nadaljnjih aktivnosti.

Elementi_KI

PRENESI DOKUMENT

Tri zanimivosti iz dokumenta:

2. Priprava načrta za usposabljanje učiteljev

Na podlagi izhodiščnega dokumenta ter analize potreb smo opredelili teme za usposabljanje učiteljev. Zbrane so v dokumentu »Traning plan«, ki predstavlja vodilo pri snovanju usposabljanj o kombiniranem izobraževanju. Vsaka od treh držav je izdelala tudi podrobnejši načrt, ki je upošteval posebnosti in potrebe tamkajšnjih učiteljev.

3. Usposabljanje učiteljev

Kombinirani pouk je pogosto domena posameznikov, ki jih tovrstno delo navdušuje, razmišljati pa je potrebno tudi o ostalih, ki jim tovrstno poučevanje (še) ni tako blizu. Kombinirano izobraževanje zahteva drugačne kompetence kot klasičen pouk. Razlikuje se že v razmisleku, ki ga učitelji opravijo ob načrtovanju, nadaljuje pa se s konkretno izvedbo, za katero morajo nekateri učitelji izostriti tudi digitalne spretnosti.

Učitelji vseh partnerskih šol se udeležujejo usposabljanja, kjer se učijo o osnovnih pristopih kombiniranega izobraževanja in kjer kombinirano izobraževanje izkusijo tudi na lastni koži.

V sklopu izobraževanja so učitelji izdelali učne priprave, kjer so upoštevali posebnosti kombinirane oblike pouka. Pri uporabi spletnih učnih orodij se pogosto zgodi, da ostanejo zgolj dodatek/popestritev. Pri načrtovanju kombinirane oblike je zato ključno opredeliti katere učne cilje dijaki dosegajo v šoli, katere na daljavo in katere v kombinaciji obojega. Pouk, kjer so vsi učni cilji doseženi v šoli, ni kombiniran pouk temveč je zgolj podprt z IKT tehnologijo.

Program se je po začetnem izvajanju usposabljanja učiteljev jeseni 2022 razširil. Januarja 2023 so se programu pridružili dodatni učitelji iz Slovenije, oktobra 2023 pa bo z usposabljanjem začela skupina učiteljev z Norveške, kar kaže na uspešnost projekta in vse večje zanimanje za kombinirano izobraževanje.

4. Pilotiranje kombiniranega izobraževanja med dijaki

Po opredelitvi vidikov kombiniranega učenja in pripravi načrta usposabljanja so učitelji, ki so se udeležili usposabljanja, začeli s preizkušanjem kombiniranih pristopov v razredu. Cilj te naloge je bil prenesti teorijo v prakso in oceniti učinkovitost kombiniranega izobraževanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Učitelji niso samo ustvarjali kombiniranih učnih gradiv, ampak so pri kombiniranem izobraževanju tudi sodelovali. Te praktične izkušnje so jim pomagale bolje razumeti omejitve in prednosti tega izobraževalnega pristopa. Za učitelje je bila to odlična priložnost, da razmislijo o svojih učnih pristopih in se prilagodijo spreminjajočemu se izobraževalnemu okolju.

Učitelji bodo sčasoma še naprej preizkušali pristop kombiniranega izobraževanja pri izbranih predmetih. Svoje izkušnje bodo temeljito ovrednotili in pripravili evalvacijsko poročilo. Poleg tega bodo učni načrti učiteljev zbrani v zborniku, ki bo služil kot odličen vir za učitelje, zainteresirane za izvajanje metodologij kombiniranega učenja.

 

Kaj nas čaka?

V letu 2023 učitelji še naprej preizkušajo kombinirano učenje pri izbranih predmetih, medtem pa izvajamo evalvacijo med učitelji in dijaki. Poročilo evalvacije bo zagotovilo vpogled v vpliv kombiniranega izobraževanja na poučevanje in rezultate dijakov. Hkrati pripravljamo zbirko dobrih praks, ki bo služila kot vir za učitelje, ki iščejo najboljše prakse in učne načrte, temelječe na izkušnjah pilotiranja.

Če bi se želeli o pedagoških rešitvah tudi poučiti, vabljeni v spletno učilnico.