Razvojne strategije šol

Uvajanje kombiniranega izobraževanja smo v projektu KIPSI zastavili tudi na ravni šole kot celovite organizacije. Partnerske šole kombinirano izobraževanje vključujejo v svoje razvojne dokumente, v okviru projekta pa jih podpiramo pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti, ki bodo podprle razvoj novega pristopa.

V ta namen smo oblikovali okvir za pripravo strategije z naslovom: Ključni elementi strategije za uvajanje kombiniranega izobraževanja v šole poklicnega in strokovnega izobraževanja.

BlendVET_Strateski_okvir_avg22

Strateško vodenje vključuje v procese spreminjanja vse, ki bodo spremembe uvajali in te, ki jih bodo deležni. Razvojni tim, ki koordinira ta razvoj, mora slišati predvsem mnenja učiteljev in dijakov ter razvoj načrtovati na podlagi jasne in realne slike o izhodiščnem stanju. Tako analizo stanja smo v projektu podprli s samoevalvacijo za tri ciljne skupine – vodstvo šole oz. njen razvojni tim, učitelje in dijake.

Dodatno spodbudo šole črpajo iz izkušenj in predstavitev kolegov iz sedmih šol iz treh sodelujočih držav Islandije, Norveške in Slovenije na skupnih srečanjih, med katerimi je posebej odmeval prvi od treh študijskih obiskov na Norveškem.

Usposabljanje razvojnih timov, Ljubljana, 25. 5. 2022

Usposabljanje razvojnih timov, Ljubljana, 25. 5. 2022

Kontakt

 

Darko Mali
vodja projekta
+386 1 5864 218
darko.mali@cpi.si

 

Simona Knavs
+386 1 5864 208
simona.knavs@cpi.si  

 

Mihaela Žveglič
+386 1 5864 235
mihaela.zveglic@cpi.si