Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Iceland Liechtenstein Norway grants

Razvojne strategije šol

Uvajanje kombiniranega izobraževanja na ravni šole je razvojni korak, h kateremu je smiselno pristopiti celovito. Partnerske šole projekta KIPSI so kombinirano izobraževanje vključile v svoje razvojne dokumente in na podlagi samoevalvacije oblikovale načrt uvajanja, ki ga redno evalvirajo in nadgrajujejo.

Strateški okvir Ključni elementi strategije za uvajanje kombiniranega izobraževanja v šole poklicnega in strokovnega izobraževanja povzema ključne vidike, na katere naj bo šola pri tem razvojnem koraku pozorna.

BlendVET_Strateski_okvir_avg22

PRENESI DOKUMENT

Strateško vodenje se začne z analizo stanja in potreb ter v procese spreminjanja vključuje vse, ki bodo spremembe uvajali in te, ki jih bodo deležni. Razvojni tim, ki koordinira ta razvoj, mora slišati predvsem mnenja učiteljev in dijakov ter razvoj načrtovati na podlagi jasne in realne slike o izhodiščnem stanju. Tako analizo stanja in potreb smo v projektu podprli s samoevalvacijo za tri ciljne skupine – vodstvo šole oz. njen razvojni tim, učitelje in dijake. Pripomočke lahko uporabite tudi na vaši šoli.

Analiza stanja in potreb na ravni šole za namen uvajanja kombiniranega izobraževanja (pdf)

  • Smernice za razpravo vodstva in razvojnega tima šole (docx)
  • Vprašalnik za učitelje (docx)
  • Vprašalnik za dijake (docx)
  • Osnovna navodila za uporabo 1ka spletnega orodja (pdf)
  • Vprašalnik za učitelje in dijake (zip-1ka)

Dodatno spodbudo so partnerske šole črpale iz izkušenj in predstavitev kolegov iz sedmih šol iz treh sodelujočih držav Islandije, Norveške in Slovenije na nacionalnih in mednarodnih srečanjih.

Usposabljanje razvojnih timov, Ljubljana, 25. 5. 2022

Ob koncu enoletnega razvojnega dela je sledila evalvacija izvedbe aktivnosti oziroma ocena uresničevanja načrtovanih strategij posameznih šol. Partnerji projekta so se septembra 2023 sestali na spletni mednarodni delavnici in si izmenjali izkušnje. Šole, ki so na podlagi strateških načrtov uvajale kombinirano izobraževanje v svoje učne procese, so potrdile, da je bila izkušnja s strateškim pristopom zelo koristna. Hkrati so zagotovile, da bodo implementacijo kombiniranega izobraževanja nadaljevale tudi po zaključenem projektu.