Rešitve za e-učenje

V sodelovanju z delovno skupino za pedagoške rešitve smo v delovnih skupinah za razvoj praktičnih e-rešitev (po posameznih partnerskih šolah) izbrali programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter opredelili učne enote, ki jih bo naslavljalo novo nastalo učno e-gradivo.

Po izbiri učnih enot in vrst učnega gradiva je vsaka delovna skupina opredelila učne cilje, ki jih bomo s tem dosegli.

Vsaka delovna skupina je pripravila osnutek učnega scenarija za delo z novim e-gradivom.

Kontakt

 

Darko Mali
vodja projekta
+386 1 5864 218
darko.mali@cpi.si

 

Simona Knavs
+386 1 5864 208
simona.knavs@cpi.si  

 

Mihaela Žveglič
+386 1 5864 235
mihaela.zveglic@cpi.si