Aplikacija, ki nagrajuje

Na Šolskem centru Novo mesto dijaki za uspešno opravljene obveznosti dobijo prav posebno nagrado – kvalitetnejše komponente v aplikaciji za učenje o strojni opremi.

Ekipa Šolskega centra Novo mesto se je odločila za pilotno testiranje pri modulu Vzdrževanje strojne opreme v programu Tehnik računalništva. Dijaki pri modulu pridobijo podrobna znanja o strojni opremi računalnikov. Učitelji in dijaki so razvili aplikacijo, ki preko »markerja« prikaže specifične interaktivne komponente strojne opreme računalnika s tehnologijo obogatene resničnosti. Preko odprtega 3D modela lahko dijaki podrobneje pogledajo komponento ter vstopijo v spletno učno okolje Moodle, kjer imajo na voljo interaktivne vsebine H5P, da lahko z njimi utrdijo in dopolnijo znanje pridobljeno pri pouku.

Dodatna popestritev pa nastopi z vklopom točkovnega sistema, ki deluje na principu igrifikacije in dijake ob uspešnem napredovanju glede na količino osvojenih točk pri opravljanju obveznosti interaktivnih vsebin nagradi s kvalitetnejšimi komponentami pri nadaljnjih interakcijah z aplikacijo.