AR vodič za upravljanje CNC-stroja za program strojni tehnik

AR tehnologije združujejo virtualni in fizični svet, kar predstavlja inovativni pristop do bogatejših in interaktivnih učnih izkušenj. Pri pouku Računalniško podprtih tehnologij smo se odločili ustvariti scenarij, ki predstavlja zagon CNC stroja. Ta veščina je temeljnega pomena in vsak dijak v skupini jo mora osvojiti kot pogoj za nadaljnje delo. Do sedaj je bila ta veščina poučevana individualno, saj zahteva praktično izkušnjo na samem stroju. V nadaljevanju pa so dijaki to veščino pridobili preko AR vodiča, ki jim je omogočil postopno izvajanje korakov po navodil v realnem času in v realnem okolju.

Po izdelavi učnega scenarija za zagon CNC stroja smo najprej izbirali orodje za prikaz obogatene resničnosti. Med razpoložljivimi AR orodji smo izbrali JigSpace, saj je enostaven za uporabo in smo ga lahko brezplačno preizkusili. Na koncu smo ustvarili tri AR vodiče: za zagon stroja, prikaz zgradbe stroja in postopek umerjanja ničelne točke stroja.

Avtor: Šolski center Celje, Martin Amon

Delovanje aplikacije lahko preizkusite TUKAJ.