Dijaški kotiček za kombinirano učenje

V prihodnjih tednih bo na STPŠ Trbovlje vzpostavljen dijaški kotiček za kombinirano učenje, ki bo omogočal tako učenje in delo, kot tudi mreženje ali samo sprostitev. Šolska ekipa še vedno sprejema ideje in predloge za kotiček.

Projektna skupina WP2.3 je razvila računalniško igro za poučevanje tem s področja elektrotehnike. Igra temelji na metodi igranja vlog (RPG), v kateri se učenec giblje po virtualni šoli. Igra omogoča tudi nadgradnjo klasične učne situacije z učno situacijo v vzporednem svetu računalniških iger. Igro so dobro sprejeli tako učenci kot učitelji. Preizkusili so jo dijaki 2. letnika v modulu elektroinštalacije in bili nad njo zelo navdušeni. Veliko zanimanja zanjo so pokazale tudi druge šole.

V zadnjih tednih projekta se bo šola osredotočila na uresničevanje šolske strategije. Projektna skupina načrtuje tudi prevod računalniške igre v angleščino.