Obrnjeno učenje kot metoda kombiniranega učenja

Kombinirano učenje je obsežno področje. Partnerji projekta z Norveške so se odločili, da se bodo osredotočili na tako imenovano obrnjeno učenje.

Obrnjeno učenje je metoda, pri kateri se lahko učenci/dijaki vnaprej seznanijo s tem, kar učitelj običajno poučuje, na primer s pomočjo videoposnetkov, podkastov ali spletnih nalog. To omogoča več časa za aktivnost učencev/dijakov, sprotno ocenjevanje in utrjevanje praktičnih veščin v učilnici.

Vloga Østfold University College (HiØ) v projektu je zagotavljanje strokovnega znanja o tem, kako olajšati učenje in poučevanje v digitalnih okoljih. Eden od načinov njihovega dela je omogočanje in izvedba usposabljanj za strokovne in poklicne šole. Vendar pa jasno poudarjajo, da niso vključeni v dejavnosti pri pouku samem.

“HiØ zagotavlja raziskovalni prispevek in podporo, vendar so šole tiste, ki opravljajo dejansko razvojno delo. Mi imamo znanje o tem, kaj pomeni biti digitalno kompetenten učitelj, vendar je na šolah, da strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju omogočijo razvoj lastne poklicne skupnosti.”

Več pa na TEJ povezavi.