Interaktivni videi s H5P- dvosmerna komunikacija

Cilj Srednje tehniške šole Koper je bil razviti učna gradiva za praktično usposabljanje, prilagojena za potrebe izobraževalnih programov naše šole. Na internetu je veliko gradiva, zlasti na YouTubu, vendar je to gradivo večinoma za teoretične predmete, kot so matematika, angleščina, zgodovina, jeziki itd. Prav tako gradiva na internetu ne vsebujejo interaktivnih elementov, niti ne vključujejo kombiniranega poučevanja. Omenjene elemente smo vključili z namenom, da bi se oddaljili od klasičnih metod poučevanja in naredili ure praktičnega usposabljanja zanimivejše, bolj individualno prilagojene dijakom, ter da bi dijakom in učiteljem omogočili nov pristop k poučevanju.

Pomemben del izobraževanja je, da učitelji niso le oddajniki informacij in učenci le pasivni sprejemniki, temveč so pri svojem izobraževanju aktivni. Interaktivni video vodiči presegajo klasično sliko učitelja, ki pred katedrom podaja informacije in učenca, ki jih poizkuša sprejeti in si zapomniti. Sodobna tehnologija omogoča, da uporaba videa v izobraževanju preseže in obogati klasično učenje. Do 10 minut dolgi videi se z uporabo vtičnikov H5P spremenijo v interaktivno vsebino – video se večkrat ustavi in za nadaljevanje mora učenec odgovoriti na vprašanja.  V  primeru napačnih odgovorov se  lahko prikaže pravilen ali pa se video prestavi na točko, kjer je bil podan odgovor in mora učenec ponovno odgovarjati. S pomočjo uporabe LMS sistemov (npr. Moodle) imata tako učitelj kot učenec hitre povratne informacije.

Program avtoserviser: Premontaža in uravnoteženje pnevmatik

Avtor: Robert Rečnik, STŠ Koper

Program frizer: Stopničasto striženje

Avtorica: Martina Podgorelec, STŠ Koper

Program strojni tehnik: Zagon in zaustavitev CNC stružnice

Avtor: Simon Grižonič, STŠ Koper

Program računalnikar/tehnik računalništva: Matična plošča računalnika v VR

Avtor: Matej Božić, STŠ Koper

Kako je potekalo snemanje videov, si lahko ogledate v spodnji galeriji: