Interaktivno s 3D modeli za program računalniški tehnik

Ekipa iz Novega mesta je razvila aplikacijo za naprave, ki uporabljajo OS Android, ki  dijakom omogoča skeniranje kode QR s kamero svoje mobilne naprave ali tabličnega  računalnika, ki jim ga zagotovi šola. Ko skenirajo kodo QR, se na njihovem zaslonu prikaže 3D  model v tehnologiji AR, s katerim lahko dijaki komunicirajo. Interakcije vključujejo vrtenje in  povečavo, tako da lahko dijaki pogledajo modelirane komponente z vseh strani. Poleg odpiranja  modela in temeljitega pregleda komponente, dijak dobi na izbiro tri gumbe. Vsak izmed njih  vodi v spletno učilnico, kjer smo naložili interaktivno učno gradivo za nadaljnje branje in  informacije ter aktivnosti, ki jih lahko izvajamo. Ko dijak zaključi interaktivne aktivnosti, ki so  bile zanj pripravljene v učilnici Moodle, dobi točke za uspešno rešene naloge. Točke se seštevajo in se na koncu združijo ter omogočijo dijaku, da lahko dijaki izbere boljše komponente za sestavo računalnika. S tem se v celotno rešitev vnese igrifikacija, ki dijake privabi, da se bolj potrudijo pri aktivnostih in jih motivira za nadaljnje delo. 

Avtorji: ŠC Novo mesto