Novice in dogodki

»Vstopimo v kombinirano izobraževanje«, 9. 12. 2021, Zoom

Uvodni javni dogodek projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI). Program Posnetki predstavitev: Pozdravni nagovor mag. Janeza Damjana, direktorja CPI Pozdravni nagovor Nataše Hafner Vojčić, MIZŠ, Direktorat za…

Kontakt

 

Darko Mali
vodja projekta
+386 1 5864 218
darko.mali@cpi.si

 

Tadej Bernik
+386 1 5864 211
tadej.bernik@cpi.si  

 

Mihaela Žveglič
+386 1 5864 235
mihaela.zveglic@cpi.si