O projektu KIPSI / BlendVET

Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI, ang: Blended learning in vocational education and training – BlendVET) je vnaprej opredeljen projekt programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in je financiran s sredstvi Finančnega mehanizma (EGP) z ustrezno slovensko soudeležbo. Nosilec programa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

Namen projekta je izboljšanje praks poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric

Specifični cilji projekta so:

  • razviti in preizkusiti šolske strategije za učinkovito vpeljavo kombiniranega izobraževanja (delovni paket 2.1),
  • podpreti učitelje za pripravo učnih priprav in izvedbo kombiniranega izobraževanja (delovni paket 2.2) ter
  • razvijati digitalne kompetence učiteljev za izdelavo in uporabo rešitev za e-učenje (delovni paket 2.3).

 

 

Partnerji projekta

Nosilec projekta
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
Slovenija
Partner 1: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Partner 2: Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Partner 3: Šolski center Novo mesto
Partner 4: Šolski center Celje
Partner 5: Srednja tehniška šola Koper
Norveška
Partner 6: Univerza Østfold
Partner 7: Srednja šola Åssiden
Partner 8: Višja strokovna šola Viken
Islandija
Partner 9: Univeza Akureyri
Partner 10: Sredja šola Akureyri

Kontakt

 

Darko Mali
vodja projekta
+386 1 5864 218
darko.mali@cpi.si

 

Tadej Bernik
+386 1 5864 211
tadej.bernik@cpi.si  

 

Mihaela Žveglič
+386 1 5864 235
mihaela.zveglic@cpi.si