Priprava H5P za praktično izobraževanje

Dijaki in učitelji Srednje tehniške šole Koper so posneli štiri izobraževalne video posnetke, ki bodo v pomoč pri izobraževanju dijakov na področju strojništva (zagon stroja), popravila avtomobilov (menjava in uravnoteženje pnevmatik), frizerstva (stopničasto striženje) ter računalništva (posnetek matične plošče računalnika).

Gre za posebne interaktivne (H5P in 3D) videe, ki ne samo, da vsebujejo razlago zgoraj omenjenih tem, temveč tudi interaktivne naloge, pri katerih morajo dijaki bodisi odgovarjati na vprašanja, postaviti vsebine v pravilni vrstni red, si ogledati nov video posnetek na drugi spletni strani, povezovati sličice in besedilo, si ogledati dodatno razlago posnete teme itd. Bistvo interaktivnih videov je aktivno sodelovanje dijakov ob ogledu.

Videi so posneti, zmontirani in pripravljeni na ogled, vendar si jih bodo najprej ogledali in kritično ocenili dijaki, ki bodo v naslednjih mesecih sodelovali pri pilotiranju (poskusna izvedba kombiniranega izobraževanja). Nato boste interaktivne posnetke lahko preizkusili tudi sami.