Strategije šol se uresničujejo

Partnerske šole so v okviru delovnega paketa za pripravo strategij za uvedbo kombiniranega izobraževanja v izobraževalni proces izvedle samoevalvacijo o rabi in poznavanju pedagoških pristopov in metod ter digitalne tehnologije, potrebne za izvajanje kombinirane oblike poučevanja. 

Rezultati samoevalvacije, ki je bila izvedena na ravni šole, učiteljev in dijakov, ter intervjuja z vodstvom šole, služijo kot osnova strategije vsake partnerske šole. S pomočjo ugotovitev samoevalvacije so šolski timi analizirali trenutno stanje na šoli glede poznavanja kombinirane oblike izobraževanja med učitelji in dijaki. Določili so tudi ključna področja, v katera morajo usmeriti energijo, da bodo  strategije uspešne. Na tem temelju so šolski timi določili strateške cilje ter aktivnosti, potrebne za doseganje ciljev posamezne šolske strategije.

V tem času se šolske strategije že uresničujejo …