Teacher, Think Twice!

Z veseljem delimo nedavni znanstveni članek o našem projektu, ki osvetljuje preobrazbeno moč kombiniranega učenja v poklicnem izobraževanju.

Naslov: “Teacher, Think Twice: About the Importance and Pedagogical Value of Blended Learning Design in VET”
Avtorja: Danijela Makovec Radovan and Marko Radovan.
Celoten članek najdete na (odprt dostop): lnkd.in/dXxANYBK.

Ponujamo vam kratek vpogled v ugotovitve študije:

Študija: Študija je bila izvedena s 106 dijaki, vpisanimi v poklicne in strokovne izobraževalne programe v Sloveniji, in je bila namenjena pilotni izvedbi kombiniranega učenja. Njihove izkušnje so bile analizirane in ocenjene.

Ključna spoznanja:

1️⃣ Različni rezultati: Različni učni pristopi so prinesli različne rezultate glede obremenitve učencev, učnih rezultatov in motivacije. Srečanja v živo in vključevanje tehnologije virtualne/obogatene resničnosti (VR/AR) sta predstavljala edinstvene izzive, medtem ko so se sodelovalno skupinsko delo in spletna srečanja, osredotočeni na razvoj poklicnih spretnosti, izkazali za zelo koristne.

2️⃣ Vloga podpore: Študija je poudarila ključno vlogo povratnih informacij in podpore učitelja v spletnih učnih okoljih ter poudarila pomen mentorstva in vodenja v digitalnem okolju.

3️⃣ Moč kombiniranega učenja: Na splošno raziskava poudarja pozitivne možnosti uporabe kombiniranega učenja v poklicnem izobraževanju. Vendar poudarja potrebo po skrbnem načrtovanju in strateških pedagoških premislekih.

Te ugotovitve so dokaz zavezanosti projekta KIPSI (BlendVet) k razvoju izobraževalnih metodologij in veseli nas, da bomo še naprej raziskovali inovativne načine za izboljšanje poklicnega izobraževanja s kombiniranim učenjem.