Usposabljanje učiteljev za kombinirano izobraževanje

Več kot 80 učiteljev iz Slovenije, z Norveške in Islandije se je udeležilo izobraževanj o načrtovanju in izvajanju kombiniranega učenja.

Tri univerze, projektni partnerji projekta, to so Univerza v Ljubljani, Háskólinn á Akureyri z Islandije in Høgskolen i Østfold z Norveške, so izvedli usposabljanja v kombinirani obliki.

Učitelji so med usposabljanjem lahko izkusili kombinirano izobraževanje skozi oči učenca, učenje na daljavo (preko spleta) in se preizkusili v reševanju nalog z različnimi spletnimi orodji. Na delavnicah v živo so lahko med seboj delili svoje izkušnje in pripravljali učne ure v kombinirani obliki.

Po omejitvah med pandemijo COVID-19 so številni učitelji z olajšanjem prešli s spletnih učilnic na klasične, vendar so se v učilnice vrnili z dragoceno izkušnjo digitalnega poučevanja. To je nekoliko omililo “strah pred digitalnim” in spodbudilo šole in učitelje, da več svojih učnih ur strukturirajo v kombinirani obliki. In to je hkrati tudi eden izmed ciljev projekta KIPSI.

Kombinirano izobraževanje ponuja veliko priložnosti za prilagodljivost, na dijake osredotočeno učenje in izboljšanje digitalne pismenosti. Da bi dosegli te prednosti, morajo učitelji preseči uporabo tehnologije le kot pripomočka za predstavitev vsebin in posredovanje učnih gradiv. Pri učenju v kombinirani obliki je namreč ključnega pomena, da dijaki s pomočjo digitalne tehnologije dosežejo določene učne cilje. Ne gre le za popestritev pouka, ampak tudi za pridobivanje znanja. To zahteva drugačen pogled na vse faze pouka, od načrtovanja do ocenjevanja.