Vabilo za srednje poklicne in strokovne šole

K sodelovanju v projektu KIPSI vabimo srednje poklicne in strokovne šole. Z javnim povabilom bomo izbrali 8 šol.

Šole bodo deležne usposabljanja za razvoj in izvajanje kombiniranega izobraževanja, sodelovale bodo pri razvijanju didaktičnih rešitev, jih preizkušale v praksi in prispevale k evalvaciji, predstavitvi primerov dobrih praks ter usmeritvam na področju kombiniranega izobraževanja. Izbrane šole bodo za namen izvajanja aktivnosti v projektu prejele v uporabo IKT opremo v vrednosti do 15.000 EUR.

Rok za prijavo je 16. september 2022, informativno srečanje pa bo 8. septembra 2022.

Več informacij na: https://cpi.si/o-cpi/javna-narocila