»Vstopimo v kombinirano izobraževanje«, 9. 12. 2021, Zoom

Uvodni javni dogodek projekta Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI).

Program

Posnetki predstavitev:

 1. Pozdravni nagovor mag. Janeza Damjana, direktorja CPI
 2. Pozdravni nagovor Nataše Hafner Vojčić, MIZŠ, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
 3. Kaj je kombinirano izobraževanje, dr. Marko Radovan, UL, FF 
 4. Cilji projekta KIPSI (BlendVET), Darko Mali, CPI
 5. Priložnosti projekta KIPSI (BlendVET), dr. Mitja Veber. ŠC Novo mesto
 6. Pomen načrtnega uvajanja kombiniranega izobraževanja, Simona Črep, ŠC Celje
 7. Usposabljanja za poučevanje v digitalnih okoljih, Sonja Nygaard-Joki, Luis Råheim, Stine Brynildsen, Univerza Østfold, Norveška 
 8. S tehnologijo podprto izobraževanje in usposabljanje; Kombinirano izobraževanje na Višji šoli Viken, Stine Lind, Jonny Pettersen, Višja šola Viken, Norveška
 9. S tehnologijo podprto izobraževanje in usposabljanje; sodelovanje s sindikati, Jonny Pettersen, Višja šola Viken, Norveška 
 10. Uporaba agilnega pristopa v kombiniranem izobraževanju, dr. Uroš Ocepek, STPŠ Trbovlje
 11. Poznavanje in uporaba IKT tehnologije pri izvajanju kombiniranega pouka, Simon Grižonič, STŠ Koper